Akademia Aktywnego Seniora

Nasza Fundacja, we współpracy z Fundacją Mapa Pasji, przeprowadziła pierwsze szkolenia dla seniorów w ramach projektu Akademia Aktywnego Seniora.

Pierwsza tura szkolenia odbyła się w dniach 30 września – 1 października 2020 roku. Druga tura miała miejsce jako wydarzenie online pomiędzy 20 a 23 października.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie partycypacji społecznej osób starszych z terenu 19 gmin z 3 województw oraz stworzenie im narzędzi i warunków do wyrażania swoich potrzeb: tworzenia gminnych rad seniorów, diagnozowania potrzeb, wdrażania polityk senioralnych i projektowania dobrych przestrzeni publicznych.

Akademia jest częścią projektu PRZESTRZEŃ DLA SENIORÓW 3.0, którego liderem jest Mapa Pasji. Jest to element Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

JAK NAS ZNALEŹĆ

NASZ ADRES

ul. Nefrytowa 16, lok. 11
05-500 Piaseczno

KONTAKT ONLINE

Adres mailowy: fundacja@frpcz.pl
Strona WWW: frpcz.pl

DANE REJESTROWE

REGON: 386959083
NIP: 1231474632
Numer KRS: 0000858299