Ruszył projekt CEDAC – Creative educators of digital arts and culture!

Ruszyliśmy z wielkim, międzynarodowym projektem CEDAC – Creative educators of digital arts and culture w ramach środków programu Erasmus+. Jesteśmy partnerami Fundacji Mapa Pasji, współpracujemy z organizacjami z Cypru, Czech, Grecji i Portugalii.

Celem tego projektu jest przygotowanie warsztatów i cyfrowych narzędzi dla edukatorów z niewielkich instytucji kultury (domów kultury, bibliotek, lokalnych muzeów itp.), którzy chcieliby zachęcić seniorów do korzystania z internetowych zasobów kultury i sztuki oraz do tworzenia własnych prac i dzielenia się nimi online z innymi seniorami.

W ramach tego projektu Fundacja Rozwoju Przez Całe Życie jest partnerem Fundacji Mapa Pasji oraz współpracuje z partnerami z Czech 🇨🇿 (Ostravská univerzita), Grecji 🇬🇷 (IDEC Training and Mobility Centre), Cypru 🇨🇾 (Emphasys Centre) i Portugalii 🇵🇹 (RUTIS – Rede de Universidades Seniores).

Dlaczego to robimy?

Pandemia COVID-19 dotknęła wiele domów kultury, bibliotek, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji kultury w małych miastach i wsiach. Ponadto seniorzy byli narażeni na duże ryzyko wykluczenia społecznego i izolacji z powodu braku kompetencji cyfrowych podczas pandemii, a zwłaszcza w okresie lockdownów.

Celem projektu CEDAC jest uporanie się z tymi dwoma problemami. Po pierwsze, poprzez doskonalenie umiejętności cyfrowych i kreatywności seniorów oraz wspieranie ich zainteresowania kulturą i sztuką. Po drugie, poprzez oferowanie edukatorom z lokalnych instytucji kultury odpowiednich narzędzi i metod pomocnych w odkrywaniu cyfrowych zasobów kultury i sztuki, rozwijania kreatywności seniorów i wspierania ich w odkrywaniu internetowego świata kultury.

W ramach projektu CEDAC powstaną:

* Innowacyjny program szkoleniowy dla trenerów/edukatorów z instytucji kultury i edukacji zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w małych miastach, który zmotywuje seniorów do bezpiecznego wejścia w cyfrowy świat, odkrywania kultury, zasobów i wydarzeń kulturalnych dostępnych w internecie oraz do kreatywności i odwagi dzielenia się z innymi online swoją pracą. Program ten będzie składał się z modułów podstawowych, a także tematycznych, które pozwolą trenerowi dostosować program do zainteresowań i umiejętności uczestników.

* Nowoczesny kurs e-learningowy dla trenerów z myślą o samorozwoju. Kurs ten może służyć jako przewodnik, który pomoże trenerom rozwijać umiejętności i wdrażać je w sesjach szkoleniowych z seniorami. Dodatkowo wesprze ich kreatywność, aby pomóc im w tworzeniu nowych, innowacyjnych modułów szkoleniowych, opartych na ich wiedzy i zainteresowaniach.

* Łatwa w obsłudze platforma internetowa (Webportal) zarówno dla trenerów, jak i seniorów. Będzie oferować narzędzia online, strony internetowe, aplikacje zachęcające do rozwoju kreatywności oraz moduły szkoleniowe i kurs e-learningowy. Ponadto na platformie tej powstanie „Seniortube”, dzięki któremu seniorzy i trenerzy będą mogli dzielić się swoimi pracami i kreacjami, wymieniać się pomysłami i praktykami oraz nawiązywać współpracę z innymi seniorami lub trenerami.

Więcej informacji na Facebookowej stronie projektu CEDAC