Seniorzy powinni być aktywni fizycznie

Wiek 65+ nie powinien być równoznaczny z bezruchem! Zdrowym, starszym osobom Światowa Organizacja Zdrowia zaleca aktywność fizyczną dostosowaną do ich możliwości, ze szczególnym naciskiem na wykonywanie trzy razy w tygodniu ćwiczeń równoważnych z elementami wzmacniającymi, które poprawiają wydolność funkcjonalną i zapobiegają upadkom.

Zalecenia mówią o co najmniej 150 minutach ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności lub co najmniej 75 minut intensywnej aktywności aerobowej w ciągu tygodnia, co można wymienić na odpowiednie połączenie ruchu o umiarkowanej i intensywnej intensywności.

Aktywność, o której tu mowa, może oznaczać m.in. spacery, jazdę na rowerze, prace domowe, zabawy, gry czy zaplanowane ćwiczenia fizyczne.

Uwaga! Według Światowej Organizacji Zdrowia te zalecenia dotyczą również osób starszych z chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawnością. Warto jednak podkreślić, że niektóre ze schorzeń, takie jak choroby układu krążenia czy cukrzyca, mogą wymagać dodatkowej ostrożności, a osoby na nie cierpiące powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed próbą osiągnięcia zalecanego poziomu aktywności fizycznej. Osoby starsze o ograniczonej sprawności ruchowej powinny być aktywne fizycznie przez co najmniej trzy dni w tygodniu i wybierać te ćwiczenia, które pozwalają zapobiegać upadkom. W przypadku, gdy ktoś ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie być tak aktywny fizycznie, jak to jest zalecane, powinien zażywać tyle ruchu, ile to w jego sytuacji możliwe.

Istnieją mocne dowody na to, że aktywność fizyczna w starszym wieku poprawia rokowania pacjentów w chorobach takich jak choroba wieńcowa, nadciśnienie, cukrzyca czy rak piersi. Zalecany poziom aktywności poprawia funkcje krążeniowo-oddechowe i mięśniowe, ogólną sprawność, kondycję kości, a także zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych, depresji i spadku funkcji poznawczych.

W jaki sposób starsi powinni ćwiczyć? Tu znajdziecie informacje na ten temat: https://gcz.gdynia.pl/seniorzy/czytelnia/poradniki/aktywnosc-fizyczna-seniorow/

Źródła:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

https://www.who.int/dietphysicalactivity/physical-activity-recommendations-65years.pdf