Rusza Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO

Nasza Fundacja jest partnerem wykonawczym w projekcie Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO.

PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest edukacja, wymiana doświadczeń i wsparcie organizacji pacjentów w realizacji swoich celów oraz zwiększenia udziału w budowaniu systemu ochrony zdrowia. Fundacja Rozwoju Przez Całe Życie, w ramach partnerstwa ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, realizuje serię szkoleń multimedialnych dla organizacji pacjentów.

Fundacja Rozwoju Przez Całe Życie jako partner wykonawczy podjęła się realizacji szkoleń z zakresu:

  • Zarządzania strategicznego;
  • Zarządzania operacyjnego;
  • Spójnego budowania wizerunku oraz promowania działań organizacji;
  • Budowania i podtrzymywania relacji z otoczeniem.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

JAK NAS ZNALEŹĆ

NASZ ADRES

ul. Nefrytowa 16, lok. 11
05-500 Piaseczno

KONTAKT ONLINE

Adres mailowy: fundacja@frpcz.pl
Strona WWW: frpcz.pl

DANE REJESTROWE

REGON: 386959083
NIP: 1231474632
Numer KRS: 0000858299