Nasza Fundacja jest jednym z partnerów europejskiego projektu Innovative Techniques of Seniors Activation (ITOSA), którego celem jest aktywizacja seniorów – i w ich lokalnych społecznościach, i w internecie. Liderem projektu jest krakowska Fundacja Mapa Pasji, wraz z którą realizujemy już drugą europejską inicjatywę o tematyce senioralnej!

ITOSA (Innovative Techniques of Seniors Activation) to międzynarodowy projekt, skupiający organizacje z krajów członkowskich UE oraz Serbii. Jego realizacja potrwa od 2022 do 2025 roku w ramach programu Erasmus+.

Projekt ten dotyczy „Innowacyjnych metod aktywizacji seniorów”, a jego celem jest podniesienie kompetencji seniorów i edukatorów osób starszych, a także wsparcie w tym zakresie placówek edukacyjnych i kulturalnych w ich lokalnych społecznościach.

W projekcie ITOSA bierze udział siedem organizacji z sześciu krajów: Mapa Pasji i FRPCZ z Polski, Residenze per Anziani Città di Treviso (ISRAA) z Włoch, Inštitut Antona Trstenjaka ze Słowenii, Emphasys Centre z Cypru, InterArtFoundation z Bułgarii oraz Centar Za Društveno ekonomski Razvoj z Serbii.

Wspólnie opracowujemy metody, narzędzia i dzielimy się między partnerami projektu stosowanymi lokalnie technikami służącymi wsparciu seniorów w dzieleniu się ich wiedzą, taką jak znajomość lokalnej historii, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, tradycji czy też umiejętność opowiadania, podejmowania sąsiedzkiej współpracy czy wykonywania domowych prac, które sprawiają młodszym coraz większe problemy.

Pragniemy, by seniorzy zdobywali nowe kompetencje nie tylko w ramach kursów, lecz aktywnie działając w swoich lokalnych społecznościach. W ramach projektu wybrana grupa seniorów spotka się więc ze swoimi rówieśnikami z pięciu innych europejskich krajów, aby podzielić się z nimi swoimi doświadczeniami. W zorganizowanych przez nas warsztatach weźmie udział minimum 15 seniorów oraz 30 edukatorów.

W ramach projektu powstaną następujące narzędzia i materiały, dostępne w 7 językach  (angielski oraz języki uczestników projektu):

  • Portal internetowy dla seniorów oraz edukatorów, zawierający wypracowany w ramach projektu komplet materiałów edukacyjnych;
  • Zestaw interaktywnych kursów e-learningowych dla edukatorów i trenerów osób starszych;
  • Poradnik książkowy oparty na dobrych praktykach ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie.

Aby upowszechnić nasze działania, m.in. zorganizujemy pięć międzynarodowych webinarów oraz postaramy się dotrzeć z informacjami prasowymi do lokalnych i krajowych mediów.

Nasza Fundacja w ramach projektu ITOSA jest odpowiedzialna za dwa kluczowe obszary:

  • Przewodzimy stworzeniu portalu internetowego dla seniorów i edukatorów;
  • Odgrywamy kluczową rolę w udostępnieniu partnerom projektu platformy e-learningowej, która będzie zawierać kursy dla edukatorów i trenerów osób starszych.  

ITOSA – europejski projekt aktywizacji seniorów